Presentació

Serveis d'acolliment residencial i d'assistència integral a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i/o que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

Plànols de les habitacions

Habitació individual:

Habitació doble: