Presentació

Es tracta d'un conjunt de serveis opcionals per facilitar la cura personal i d'imatge: perruqueria, gabinet d'estètica i gimnàstica, entre d'altres. També comptem amb serveis de salut com podologia, fisioteràpia o suport psicològic.

Dins dels serveis complementaris oferim:

  • Activitats externes d'oci i lleure.
  • Suport d'assessoria orientat a facilitar gestions personals a la gent gran, com tràmits administratius, etc.
  • Suport en l'adquisició de material ortoprotèsic.
  • Ajuda tecnològica necessària per mantenir les relacions personals amb l'exterior.
  • Servei de restauració, nutrició i dietètica.