Estructura organitzativa

 

 

Presentació

Presentació

Sabadell Gent Gran és un centre de serveis orientat a cobrir les necessitats de la gent gran. Aquesta atenció es dóna a les instal·lacions del centre (Residència, Centre de dia, Apartaments tutel·lats), i/o al domicili propi de l'usuari, en aquest darrer cas a través dels serveis de Taulí Aprop.

Sabadell Gent Gran compta amb places col·laboradores i privades.
 

Missió

 • Donar suport i assistència integral, personalitzada i de qualitat a la gent gran de l'àmbit d'influència
 • Atendre les seves necessitats socials en relació a la capacitat d'ajuda o substitució de les activitats de la vida quotidiana
 • Integrar les seves preferències, sempre que sigui possible, i
 • Donar el suport necessari a les persones que en tenen cura, per facilitar una major cohesió social en la societat
   

Compromís amb el medi ambient

El Centre disposa d'una instal·lació d'energia solar. Per al seu finançament es va rebre una subvenció de 24.000 € de la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat i una altra de 16.600 € aportats pel Ministeri d'Indústria i Energia. Aquesta instal·lació permet un 70% d'estalvi del cost de l'aigua calenta sanitària del Centre.

A més a més, en el marc del nostre compromís amb el medi ambient, utilitzem bombetes de baix consum i detectors de presència, amb l'objectiu d'ajustar el consum a les necessitats dels usuaris. D'altra banda, el jardí ha estat dissenyat amb plantes autòctones que necessiten poca aigua.

Organització assistencial

L'organització assistencial està orientada a donar el suport necessari per oferir una assistència integral i personalitzada als clients, afavorint la seva autonomia i respectant-los les pròpies decisions.

L'equip interporfessional constitueix la base de la dinàmica de treball, realitzant plans d'atenció personalitzats que integren la visió dels diferents professionals que intervenen en l'atenció.

L'equip està integrat per:
 

Professionals d'atenció directa

 • Cuidadors: Són l'interlocutor principal i permanent dels clients. Realitzaran totes les activitats encaminades a la cura directa dels usuaris, ajudant-los i potenciant la seva autonomia en totes les activitats de la vida diària, tot proporcionant-los un ambient confortable i vetllant perquè rebin totes les atencions necessàries que puguin millorar la seva qualitat de vida. També seran responsables de canalitzar els problemes, tant de salut com socials que puguin tenir els clients, a altres professionals.

Professionals de suport

 • Animació sociocultural i monitors: configuren el grup de suport que planifica, organitza i realitza totes les activitats recreatives, ludicoterapèutiques, educatives i culturals necessàries, amb la finalitat de complir els objectius establerts en el pla d'atenció personalitzat.
 • Cambreres: són les professionals que realitzaran totes les activitats relacionades amb l'hoteleria que ajudin al client a gaudir d'un entorn confortable i de seguretat.

Professionals especialistes

 • Metge
 • Infermeres
 • Fisioterapèutes
 • Treballadors socials
 • Psicòlegs
 • Terapèutes ocupacionals

A més a més d'efectuar les tècniques relacionades amb els seus àmbits de coneixement, realitzaran activitats formatives per als professionals, els clients i les seves famílies. També potenciaran mesures preventives i d'educació sanitària coordinades amb l'atenció primària.
 

Fem història: del Nen Jesús a Sabadell Gent Gran

 • 1952-1956: Es construeix l'edifici que acollirà l'Alberg Infantil del Nen Jesús, que s'inaugura el 18 de juliol de 1956.
 • Maig de 1962: Incorporació de l'edifici a l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, com a Clínica Infantil del Nen Jesús.
 • 1987: Integració al Consorci Hospitalari Parc Taulí, coincidint amb la seva creació.
 • 26 de setembre de 1995: Es trasllada Neonatologia a l'edifici Santa Fe.
 • 15 d'octubre de 1997: Finalitza el trasllat de la resta de serveis de Pediatria a l'edifici Taulí.
 • 2 de desembre de 1999: La Consellera de Benestar Social de la Generalitat, Irene Rigau, presideix l'acte de presentació del projecte de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis.
 • Maig de 2000: S'inicien les obres, que tenen un termini d'execució de 15 mesos.
 • 23 de maig de 2000: Presentació oficial dels serveis de Taulí Aprop, els primers serveis gestionats per Sabadell Gent Gran que s'ofereixen als ciutadans.
 • 15 d'octubre de 2001: S'inicia l'activitat de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis.
   

Consell d'Administració

Consell d'Administració de Sabadell Gent Gran

Maria José Torres Segura
Presidenta

Anna Aran Solé
Consellera

Pedro Mª Cano Desandes
Conseller

Francesc Luque López
Conseller

Antoni Llamas Losilla
Conseller

Secretària

Laura Bayó Braut
 

Directora executiva de Sabadell Gent Gran

Sònia Mariscal Pérez