Presentació

El Club és un àmbit de trobada per fomentar les relacions socials i per compartir les activitats d'oci, amb la possibilitat d'utilitzar els serveis del centre, obert a tots els ciutadans.

Objectius: Promoure la interrelació de la gent gran en un àmbit on puguin desenvolupar iniciatives personals i col.lectives, tot facilitant tant la formació com els coneixements que siguin del seu interès. Fomentar tertúlies. I simultàniament garantir el sentit obert del Centre, com un sistema de vida integrat a la societat.

Destinataris: Persones grans amb autonomia per viure al seu domicili i que asisteixen al casal per desenvolupar activitats en grup.