Presentació

En aquest centre s'ofereixen serveis diürns (12 hores al dia, festius inclosos) d'assistència integral a les activitats de la via diària per a les persones grans amb dependències, oberts a tots els ciutadans.

Objectius: Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència. Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social. Mantenir l'acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sociofamiliar. Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.

Destinataris: Persones grans amb un baix nivell de dependència que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, i que veuen complementada la seva atenció en l'entorn sociofamiliar.