Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Benvinguts a Sabadell Gent Gran

Imatge d'una de les façanes de Sabadell Gent Gran