Albada Centre Sociosanitari

L'Albada en xifres

{cmp_start idkey=549[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Falbada%2Finformacio-del-centre%2Falbada-sociosanitari-en-xifres][title=L%26%23039%3BAlbada+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+Albada+Centre+Sociosanitari%2C+Albada+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

Activitat global

Activitat global

  2014 2015
Llarga estada
Estades totals 15.387 14.091
Ocupació % 97,88% 98,41%
Sessions d'atenció diürna 4.236 4.212
  2014 2015
Mitja estada
Altes 2.508 2.514
Estada mitjana 21,37 22,16

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Estades llarga estada

39

2014: 42

Altes mitja estada

7

2014: 7

Sessions d'atenció diürna

18

2014: 18