Albada Centre Sociosanitari

L'Albada en xifres

Activitat global

Activitat global

  2019 2020
Llarga estada
Estades totals 6.291 15.646
Ocupació % 91,84% 86,06%
Sessions d'atenció diürna 4.353  
  2019 2020
Mitja estada
Altes 2.659 2.542
Estada mitjana 21,32 15,45

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2020

Estades llarga estada

43

2019: 17

Altes mitja estada

7

2019: 7

Sessions d'atenció diürna

 

2019: 19