Albada Centre Sociosanitari

L'Albada en xifres

{cmp_start idkey=2604[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Falbada%2Finformacio-del-centre%2Falbada-sociosanitari-en-xifres][title=L%26%23039%3BAlbada+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+Albada+Centre+Sociosanitari%2C+Albada+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

Activitat global

Activitat global

  2015 2016
Llarga estada
Estades totals 14.091 10.091
Ocupació % 98,41% 69,32%
Sessions d'atenció diürna 4.212 -pendent-
  2015 2016
Mitja estada
Altes 2.514 2.521
Estada mitjana 22,16 22,58

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Estades llarga estada

28

2015: 39

Altes mitja estada

7

2015: 7

Sessions d'atenció diürna

*

2015: 18

* pendent