Albada Centre Sociosanitari

L'Albada en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2020 2021
Llarga estada
Estades totals 15.646 3.314
Ocupació % 86,06% -
Sessions d'atenció diürna - -
  2020 2021
Mitja estada
Altes 2.542 2.756
Estada mitjana 17,88 19,65

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2021

Estades llarga estada

9

2020: 43

Altes mitja estada

8

2020: 7

Sessions d'atenció diürna

 

2020: