Albada Centre Sociosanitari

L'Albada en xifres

Activitat global

Activitat global

  2015 2016
Llarga estada
Estades totals 14.091 10.091
Ocupació % 98,41% 69,32%
Sessions d'atenció diürna 4.212 -pendent-
  2015 2016
Mitja estada
Altes 2.514 2.521
Estada mitjana 22,16 22,58

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Estades llarga estada

28

2015: 39

Altes mitja estada

7

2015: 7

Sessions d'atenció diürna

*

2015: 18

* pendent