Albada Centre Sociosanitari

Presentació

El Servei de Trastorn Cognitiu i Llarga Estada és un equip interdisciplinari que té com a objectiu l’atenció sanitària especialitzada i experta tant al pacient amb demència com, molt especialment, a la seva família, referents i cuidadors que amb freqüència es veuen desbordats.

També donem suport als malalts que requereixen llarga estada sociosanitària, segons els objectius i motius d’ingrés establerts pel Servei Català de la Salut.

No només intervenim en el diagnòstic, tractament i educació sanitària de pacients i cuidadors en la fase inicial, sinó també en l’atenció dels trastorns de conducta en totes les fases i en les malalties que poden ser conseqüència de les fases avançades de la malaltia.

Segons les seves necessitats, el podem atendre en una unitat d’hospitalització o bé en un suport ambulatori.