Albada Centre Sociosanitari

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

Missió

  • Donar una assistència sociosanitària integral, personalitzada i de qualitat a la població de la nostra àrea de referència, amb criteris de priorització basats en problemes de salut i vetllant per la sostenibilitat.
     
  • Integrant l'ètica i incorporant a la presa de decisions clíniques els valors del malalt i el seu entorn.
     
  • Actuant transversalment amb l'Hospital de Sabadell i Atenció Primària Parc Taul,í fent palès el valor afegit del sociosanitari i a tots els nivells assistencials.

Visió

  • Ser un centre sociosanitari referent i reconegut en el seu entorn per l'excel·lència dels seus professionals i el seu alt nivell de qualitat assistencial.

Valors


Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Francisco Baigorri González
Coordinador corporatiu de Qualitat

Mª Pilar Bescós Silano
Gestora d'Infermeria

Núria Colell Domènech
Gestora d'Infermeria

Ricard Comet Monte
Direcció de l'Àrea d'Especialitats Mèdiques

Ester Cortés Daza
Cap de la Unitat de Treball Social

Carmen Díaz Fernández
Direcció de Qualitat

Salud Madriles Basagañas
Cap d'Infermeria de l'àmbit sociosanitari

Marc Moreno Ariño
Coordinador Unitat Pacient Crònic Complex i Unitat Geriàtrica d'Aguts

Carme Pujol Núñez
Secretaria Tècnica

Ana Maria Pujol Garcia
Gestora d'Infermeria

Maria Reventós Gil de Biedma
Cap d'Estratègia i Operacions

Teresa Ribot Berenguer
Coordinació Pal·liació-PADES

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Pilar Galdina Valls Borruel
Coordinació UFISS-Convalescència i Llarga Estada