Albada Centre Sociosanitari

Presentació

El Servei de Pal·liació és un equip interdisciplinari que té com a objectiu prevenir i alleugerar el patiment dels pacients amb malalties incurables –i a les seves famílies- per aconseguir la millor qualitat de vida possible.

Tot i que moltes persones encara identifiquen les cures pal·liatives amb l’atenció als pacients incurables de càncer i amb pronòstic limitat de vida, el Servei de Pal·liació intervé de forma precoç en el curs de la malaltia en cooperació amb altres serveis del propi sociosanitari, de l’hospital d’aguts i de l’atenció primària per facilitar un model d’atenció centrat en el pacient, on el respecte als valors i desitjos dels pacients influeix en l’atenció biològica, física, emocional, social i espiritual.

Segons les seves necessitats, el podem atendre en una unitat d’hospitalització o bé en un suport ambulatori.