Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí

Aquesta informació es mantindrà actualitzada diàriament

En compliment de les mesures decretades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació extraordinària en què ens trobem, al Parc Taulí es mantenen activades les següents mesures excepcionals, que afecten els pacients i els seus familiars i acompanyants:

Accessos i visites als pacients ingressats

 • A partir del divendres 27 de març, i com a norma general, queden totalment restringides les visites als pacients ingressats a les diferents àrees del Parc Taulí (Urgències, Hospitalització, UCI...).

 • En el cas d'hospitalització d'infants, i dels parts, es permet l'accés d'un únic familiar.

 • En situacions de final de vida, també es facilitarà l'acompanyament de familiars.

 • Només podran accedir als diferents edificis:

- Els pacients que tinguin una visita, tractament o ingrés programat i confirmat.
- Els pacients del Servei d’Oncologia.
- Els visitants autoritzats.

 • Es portarà un registre de totes les persones que accedeixin a qualsevol edifici.
 • Si vostè es troba malament, no vingui a l’hospital com acompanyant.
 • L'aparcament privat del Parc Taulí (soterrani) és gratuït per a tothom, fins a nou avís.*

* Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell.

Comunicació amb les famílies

 • Si teniu un familiar ingressat, es garantirà que pugueu mantenir el contacte entre vosaltres. Si el pacient no es pot comunicar per si mateix, comptarà amb l'ajuda dels professionals de Treball Social.
 • Cada dia rebreu una trucada on us informarem de l'estat i evolució del vostre familiar ingressat.

Hospital de Sabadell

Activitat quirúrgica

 • Estan cancel·lades totes les intervencions quirúrgiques programades, a excepció de la cirurgia oncològica urgent i les urgències.
 • Les intervencions cancel·lades es tornaran a programar tan aviat com sigui possible. No cal trucar.

Consultes externes i proves programades

 • Totes les visites i proves diagnòstiques programades no urgents han quedat anul·lades. Es reprogramaran tan aviat com es recuperi la normalitat. No cal trucar.
 • En els casos urgents, seran els propis professionals els qui contactaran amb vosaltres per confirmar el dia hora de la visita o prova.

A ONCOLOGIA:

 • Es manté l’activitat de tractaments de l’Hospital de Dia d’Oncologia.
 • Els professionals del Servei d’Oncologia procuraran fer, telefònicament, totes les visites de control que no requereixin la presència del pacient.
 • Es mantenen les visites de pacients amb tractaments actius, que no rebran cap trucada de confirmació de visita i podran venir directament.

Hospitalització

 • Estan totalment restringides les visites als pacients ingressats a les diferents àrees del Parc Taulí (Urgències, Hospitalització, UCI...).
 • En situacions de final de vida, també es facilitarà l'acompanyament de familiars.
 • Les televisions de les plantes d'aïllament per als pacients afectats per COVID-19 són gratuïtes fins a nou avís.*

* Gràcies a la col·laboració de Lakitania i Isern.

Hemodiàlisi

 • El Servei de Nefrologia manté l’activitat d’hemodiàlisi.

Farmàcia hospitalària

 • Des del 30 de març el Servei de Farmàcia del Parc Taulí, i gràcies a la col·laboració dels ajuntaments dels municipis de la nostra àrea de refèrència, dispensa la medicació hospitalària a domicili, per respectar el confinament i evitar desplaçaments de pacients immunodeprimits, amb malalties greus o dificultat de moviment. Des del Parc Taulí, cada setmana es trucarà als pacients que aquells dies haurien de passar a recollir la seva medicació per la Farmàcia hospitalària, per comprovar les seves adreces i informar-los que els hi portaran a domicili.

Sala de parts

 • Tant les sales de parts com la planta d’hospitalitació obstètrica es mantenen allunyades d'altres àrees amb pacients amb patologia respiratòria, i es redueix el temps d’estada post part a les 24 h, amb control domiciliari per part de la matrona.
 • En el cas dels parts, es permet l'accés d'un únic familiar.

Pediatria

 • Les Urgències del Servei de Pediatria canvien d’ubicació: fins a nou avís, s’ubicaran als espais habituals de les consultes externes de Pediatria, a la Planta Baixa de l’edifici Taulí. L’accés serà per la porta principal.
 • En el cas d'hospitalització d'infants, es permet l'accés d'un únic familiar.

Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)

 • Totes les visites i tractaments programats es fan via telefònica.
 • Per a qualsevol dubte podeu contactar amb els professionals referents del vostre fill per correu electrònic, o trucant al telèfon habitual del CDIAP: 93 745 83 68

UDIAT - Proves diagnòstiques

 • Es manté l’activitat de les proves diagnòstiques prioritzades pel metge radiòleg relacionades amb Oncologia. Rebrà una trucada de confirmació.
 • Si tenia una prova programada, (ECO, mamografia, TAC, Ressonància magnètica, prova de Medicina Nuclear...) no urgent, i no l’hem trucat per confirmar-li que vingui, no ha de venir. Li tornarem a programar tan aviat com sigui possible.
 • S’estan realitzant totes les proves diagnòstiques de pacients ingressats i d’Urgències.

Salut Mental Parc Taulí

 • Els professionals de Salut Mental estan trucant als seus pacients per fer les seves visites de seguiment programades, telefònicament. Us trucaran uns dies abans de la vostra cita programada.
 • Només heu de venir a l’hospital o al CAP si teniu una primera visita programada o en cas que us hagin trucat per confirmar la vostra visita.
 • Igual que a la resta de l’hospital, està totalment restringit l’accés de les visites a l’àrea d’hospitalització.

Albada Centre Sociosanitari

 • Està restringit l’accés de les visites a les àrees d’hospitalització de Psicogeriatria, Geriatria i Convalescència a una persona per pacient ingressat. Es demana responsabilitat en el compliment d’aquesta mesura.
 • Només es contemplen excepcions a aquesta mesura a la Unitat de Pal·liatius.

Sabadell Gent Gran

 • Estan totalment restringides les visites als residents.
 • Es mantindrà una comunicació diària, via correu electrònic, amb les famílies, per a informació de l’evolució de la situació i de la seva afectació en el centre.
 • Les famílies poden trucar al centre per informar-se de l’estat del seu familiar.
 • L’activitat del Centre de Dia està suspesa.

Atenció a la Dependència

 • No es fan valoracions de dependència ni de discapacitat.

CAP Can Rull

 • Es demana que abans d’acudir al CAP es truqui per telèfon per poder fer un cribratge clínic previ.
 • Tota l’activitat programada s’està fent telefònicament a excepció d’allò que, a criteri dels professionals, requereixi la presència del pacient al centre.
 • Tots els tràmits burocràtics també es resol telefònicament.

CAP Sant Fèlix i Cerdanyola - Visites especialitats mèdiques

 • Totes les visites d’especialistes i proves programades no urgents han quedat anul·lades. Es reprogramaran tan aviat com es recuperi la normalitat. No cal trucar.
 • En els casos urgents, el centre contactarà amb els pacients per confirmar el dia i hora de la visita o prova.

Documentació Clínica

 • El Servei de Documentació Clínica funciona amb normalitat.

 

 

 

Canvis d'ubicació