Salut Mental

Presentació

Ofereix atenció especialitzada a les persones que presenten problemes de salut mental i a les seves famílies, amb una orientació comunitària i integradora de amb les intervencions d’altres serveis comunitaris de salut i socials.

SERVEIS I UNITATS DE SALUT MENTAL INFANTO-JUVENIL (pacients < 18 anys)

AMBULATORI

CONSULTES EXTERNES

Els serveis d’atenció ambulatòria especialitzada presta atenció a les nens i joves amb trastorns mentals i addiccions, que per la seva gravetat i complexitat requereixen d’una intervenció específica, amb diferents nivells d’intensitat. Està constituït per dos Centres de Salut Mental Comunitària Infanto-Juvenil (I i II), que són els serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en psiquiatria i salut mental i de col·laboració amb l’atenció primària de salut. Disposen d’equips multidisciplinaris experts (metges psiquiatres, psicòlegs clínics, infermeria especialitzada i treball social), que tenen assignades les funcions de detecció, diagnòstic, tractament i seguiment integral dels processos assistencials (afectius, ansietat, psicosis, TDAH, Autisme, Trastorns de la Conducta Alimentària...).

HOSPITALITZACIÓ

UNITAT DE CRISIS D’ADOLESCENTS (UCA)

Disposem d’una unitat d’hospitalització amb 4 llits per la població menor de 18 anys del Vallès Occidental Est (90.000 habitants) Té com objectiu el de prestar atenció integral a les descompensacions o situacions agudes, en les que hi ha un risc psicopatològic greu, que requereixen una intervenció immediata de 24 hores, amb actuacions clíniques intensives, en un termini breu de temps. 

HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

HOSPITAL DE DIA INFANTO-JUVENIL

Es tracta d’una unitat d’hospitalització a temps parcial amb 20 places, que presta atenció multidisciplinària als pacients amb trastorns mentals, del comportament i/o addiccions que requereixen d’un tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu en règim diürn, que poden mantenir els vincles amb la comunitat i la família durant el procés terapèutic. Facilita un tractament intensiu i multidisciplinari (psiquiatres, psicòleg clínic, infermeria especialitzada i treball social) per assolir l’estabilitat clínica i la reintegració del pacient en el seu entorn social i familiar, prevenint la desvinculació i l’aïllament. En general, els pacients reben psicoteràpia individual, seguiment psicofarmacològic, programa d’ atenció a les famílies, intervenció pedagògica, i intervenció de la treballadora social, a més de les activitats grupals orientades a afavorir l’adaptació social.

El tractament a l’ HDA segueix un programa individualitzat que es realitza de forma interdisciplinar i es revisa periòdicament.


Director executiu del Centre de Salut Mental

Diego J. Palao Vidal