UDIAT Centre Diagnòstic

Activitat

Lluís Bernà Roqueta - Director del Servei de Medicina Nuclear

  2019 2020
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 122 81
Proves diagnòstiques 9.036 6.525
Gangli centinella 469 371
Total proves Medicina Nuclear 9.627 6.977

 

  2019 2020
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.417 2.289

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades