UDIAT Centre Diagnòstic

Medicina Nuclear Convencional

 • Captacions tiroidees I131
 • Cirurgia radiodirigida
 • Cisternogammagrafia
 • Cistogammagrafia directa
 • Cistogammagrafia indirecta
 • Dacriogammagrafia
 • DaTSCAN - Tomogammagrafia (SPECT) cerebral
 • Gammagrafia 99mTc-HYNIC- Octreòtide (Tektrotyd)
 • Gammagrafia amb plaquetes marcades
 • Gammagrafia buidament gàstric
 • Gammagrafia d'hemangioma hepàtic
 • Gammagrafia d'hemorràgia digestiva
 • Gammagrafia esplènica amb hematies desnaturalitzades
 • Gammagrafia hepatobiliar-ida
 • Gammagrafia hepatoesplènica
 • Gammagrafia intestinal amb leucòcits marcats
 • Gammagrafia mama
 • Gammagrafia mèdul·la macrofàgica
 • Gammagrafia miocàrdica d'innervació amb 123I-MIBG
 • Gammagrafia mucosa gàstrica ectòpica
 • Gammagrafia òssia
 • Gammagrafia òssia amb Gal·li
 • Gammagrafia òssia amb leucòcits marcats
 • Gammagrafia òssia SPECT
 • Gammagrafia paratiroidea
 • Gammagrafia pre-radioembolització
 • Gammagrafia pulmonar amb Gal·li
 • Gammagrafia pulmonar quantificada
 • Gammagrafia pulmonar ventilació/perfusió
 • Gammagrafia reflux gastroesofàgic
 • Gammagrafia renal cortical - DMSA
 • Gammagrafia salivar
 • Gammagrafia SPECT viabilitat tumoral
 • Gammagrafia suprarenal cortical
 • Gammagrafia testicular
 • Gammagrafia tiroides
 • Gangli sentinella cèrvix
 • Gangli sentinella endometri
 • Gangli sentinella mama
 • Gangli sentinella melanoma
 • Gangli sentinella vulva
 • Limfogammagrafia
 • Localització lesió oculta de mama
 • Radiolocalització
 • Rastreig corporal total amb Gal·li
 • Rastreig corporal total amb iode123
 • Rastreig corporal total amb iode131
 • Rastreig corporal total amb leucocits marcats
 • Rastreig corporal total amb MIBG
 • Rastreig corporal total amb octreòtid-In111 (Octreoscan)
 • Renograma amb captopril
 • Renograma amb diuretic MAG3
 • Renograma basal
 • Sinoviogammagrafia
 • Sinoviortesis
 • SPECT cerebral acetazolamida
 • Test de perclorat
 • Tomogammagrafia (SPECT) cerebral perfusió
 • Tomogammagrafia (SPECT) cerebral viabilitat tumoral (Tal·li)
 • Tomogammagrafia (SPECT) miocàrdica amb Tali201 esforç
 • Tomogammagrafia (SPECT) miocàrdica perfusió esforç/repòs
 • Tractament amb 223Ra-clorur
 • Tractament amb 90Y-Ibritumomab
 • Tractament amb fosfor 32
 • Tractament d'hipertiroïdisme amb iode 131
 • Tractament pal·liatiu dolor ossi metastàsic amb estronci 89
 • Tractament pal·liatiu dolor ossi metastàsic amb samari 153
 • Tractament radioembolització amb 90Y-Microesferes
 • Ventriculografia isotòpica d'equilibri

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades