Albada Centre Sociosanitari

Presentació

El Servei de Geriatria és un equip interdisciplinari que té com a objectiu l’atenció sanitària especialitzada i experta tant al pacient ancià, ja sigui fràgil (amb risc de perdre autonomia) o geriàtric (amb pèrdua d’autonomia) com a la seva família, referents i cuidadors.

Som experts en l’Avaluació Geriàtrica Integral (AGI), entesa com a procés multidimensional i interdisciplinari dirigit a identificar i quantificar problemes, avaluar capacitats funcionals i psicosocials, proposar plans globals d’intervenció i optimitzar la utilització dels recursos, per prevenir o minimitzar la dependència, promoure la qualitat de vida i evitar la institucionalització.

Segons les seves necessitats, el podem atendre en una unitat d’hospitalització o bé en un suport ambulatori.