Albada Centre Sociosanitari

Psicogeriatria Llarga Estada

Recurs d’internament destinat a l’atenció continuada de persones amb transtorn cognitiu amb diferents nivells de dependència, amb diversos graus de complexitat clínica i que no poden ser atesos en el seu domicili, permetent el retorn al seu entorn habitual abans dels 123 dies en la majoria dels casos.