Albada Centre Sociosanitari

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

Missió

  • Donar una assistència sociosanitària integral, personalitzada i de qualitat a la població de la nostra àrea de referència, amb criteris de priorització basats en problemes de salut i vetllant per la sostenibilitat.
     
  • Integrant l'ètica i incorporant a la presa de decisions clíniques els valors del malalt i el seu entorn.
     
  • Actuant transversalment amb l'Hospital de Sabadell i Atenció Primària Parc Taul,í fent palès el valor afegit del sociosanitari i a tots els nivells assistencials.

Visió

  • Ser un centre sociosanitari referent i reconegut en el seu entorn per l'excel·lència dels seus professionals i el seu alt nivell de qualitat assistencial.

Valors


Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Comissió Assistencial d'Albada Centre Sociosanitari

Ingrid Bullich Marin
Cap d’Àrea Infermera

Rocío Cebrián Rubio
Direcció Assistencial i Serveis Transversals

Núria Collell Domènech
Gestora d'Infermeria

Ricard Comet Monte
Direcció de l'Àrea d'Especialitats Mèdiques

Ester Cortés Daza
Cap d’Àrea de Treball Social i Voluntariat

Carmen Díaz Fernández
Direcció de Qualitat

Mónica Gómez Valent
Direcció del Servei de Farmàcia

Montse Marcet Duran
Gestió Assistencial d’Infermeria

Marc Moreno Ariño
Coordinador Unitat Pacient Crònic Complex i Unitat Geriàtrica d'Aguts

Ana M. Pujol Garcia
Gestió Assistencial d’Infermeria

Carme Pujol Núñez
Secretaria Tècnica

Maria Reventós Gil de Biedma
Cap d'Estratègia i Operacions

Teresa Ribot Berenguer
Coordinació Pal·liació - PADES

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció Infermeria

Pilar G. Valls Borruel
Coordinació UFISS - Convalescència i Llarga Estada