Albada Centre Sociosanitari

PADES Pal·liació (Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport)

Un equip interdisciplinari de metges, infermeres, treballadors socials i psicòlegs experts en cures pal·liatives, per donar suport a l’atenció primària en l’atenció a domicili dels pacients que tenen una malaltia crònica evolucionada, pluripatologia amb dependència important i/o una malaltia oncològica avançada (PCC – MACA)