Albada Centre Sociosanitari

EAIA Trastorn Cognitiu (Equip Avaluador Integral Ambulatori)

Equip multidisciplinar especialitzat en transtorns cognitius per a l'avaluació, diagnòstic i seguiment dels mlalats que precisen d'una avaluació integral geriàtrica/pal•liativa/cognitiva, establint un pla d'actuació compartit per al conjunt del sistema sanitari.