Albada Centre Sociosanitari

Unitat de Cures Pal·liatives

Recurs d’internament destinat a atendre malalts en fase avançada o terminal de la malaltia, amb necessitats assistencials complexes i intensives, per a control de símptomes i suport a les famílies.