Albada Centre Sociosanitari

EAIA Geriatria (Equip Avaluador Integral Ambulatori)

Equip multidisciplinar especialitzat en geriatria per a l’avaluació, diagnòstic i seguiment dels malalts que precisen d’una avaluació integral geriàtrica, establint un pla d’actuació compartit per al conjunt del sistema sanitari.