Albada Centre Sociosanitari

PADES Geriatria (Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport)

Un equip interdisciplinari de metges, infermeres, treballadors socials i psicòlegs experts en geriatria per donar suport a l’atenció primària en l’atenció a domicili dels pacients que tenen una malaltia crònica evolucionada, pluripatologia amb dependència important i/o una malaltia oncològica avançada (PCC – MACA).