Hospital de Sabadell

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

L'Hospital de Sabadell dóna assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat, de forma programada i urgent a les persones en situació de malaltia aguda o d'agudització de malaltia crònica.

L'Hospital de Sabadell és un dels set centres del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT). Té, juntament amb altres quatre, gestió centralitzada dins la Corporació: UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí i Atenció a la Dependència). Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA té personalitat jurídica pròpia i el Consorci n’és el soci únic.

Missió

 • Donar una assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat de forma programada i/o urgent, a les persones en situació de malaltia aguda o agudització de malaltia crònica.
 • Considerar els aspectes relacionats amb la prevenció, el control, la rehabilitació i la reintegració del malalt sota els pricipis de priorització basats en la prevalença, la severitat i la complexitat dels seus problemes de salut.
 • Fomentant l'ús més pertinent dels dispositius existents mitjantçant la cooperació amb altres agents del sistema sanitari.

Organització de l'Hospital de Sabadell i cartera de serveis

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Pediàtrica
 • Cirurgia Pediàtrica
 • Neonatologia

Centre d'Especialitats Mèdiques

 • Aparell digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia mèdico-quirúrgica
 • Endocrinologia i nutrició
 • Hematologia i hemoteràpia
 • Malalties infeccioses
 • Medicina Interna (hospitalització domiciliària)
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Centre Quirúrgic

 • Anestesiologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia vascular i angiologia
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Urologia

Àrees clíniques i assistencials de suport

 • Urgències
 • Àrea de crítics (medicina intensiva)

Serveis clínics i assistencials de suport

 • Farmàcia
 • Medicina física i rehabilitació

C. Ass. Centre Atenció a la Dona i a l'Infant

Comissió Assistencial del Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

Bernardo Núñez García
Direcció del Servei de Cirurgia Pediàtrica

Yolanda Canet Estévez
Direcció del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Magdalena Daví Pollina
Gestora Assistencial

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Margarita Martínez Aguilera
Cap d'Infermeria del Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

Noemí Obregón Gutiérrez
Gestora Assistencial

Alícia Pagès Valero
Gestora Assistencial

Pepi Rivera Luján
Direcció Clínica del Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

Marta Tamame San Antonio
Gestora Assistencial

C. Ass. Centre Especialitats Mèdiques

Comissió Assistencial del Centre d'Especialitats Mèdiques

Jaume Almirall Daly
Cap del Servei de Nefrologia

Manuel Cervantes García
Direcció del Servei de Malalties Infeccioses

Ricard Comet Monte
Direcció Clínica del Centre d'Especialitats Mèdiques

Roser Corcoy Rigola
Gestió Assistencial d'Infermeria

Jordi Gratacós Masmitjà
Direcció del Servei de Reumatologia

Jesús Luelmo Aguilar
Direcció del Servei de Dermatologia

Mª Carmen Martín Florido
Cap d'Infermeria d'Àrea Mèdica

Antoni Martínez Rubio
Direcció del Servei de Cardiologia

Eduard Monsó Molas
Direcció del Servei de Pneumologia

M. Carmen Moya Mejía
Cap d'Infermeria

Joaquim Oristrell Salvà
Direcció del Servei de Medicina Interna

Gisela Ribera Perpiñà
Direcció del Sevei de Neurologia

Mercedes Rigla Cros
Direcció del Sevei d'Endocrinologia i Nutrició

Immaculada Roig Martínez
Direcció del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

Eugeni Saigí Grau
Direcció del Servei d'Oncologia

Joan Solà Aznar
Coord. de l'Hospitalització Domiciliària

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Mercè Vergara Gómez
Direcció del Servei de l'Aparell Digestiu

C. Ass. Centre Especialitats Quirúrgiques

Comissió Assistencial del Centre d'Especialitats Quirúrgiques

Bernardo Núñez García
Direcció del Servei de Cirurgia Pediàtrica

Yolanda Canet Estévez
Direcció del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Eva Cardona Gallego
Coordinació de Neurocirurgia

Federico Carol Boeris
Direcció del Servei d'Anestesiologia


Coordinació del Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA)

Mireia Subirana Casacuberta
Direcció d'Infermeria

Óscar Escuder de la Torre
Coordinació de Cirurgia Maxil·lofacial

Antoni Gimenez Gaibar
Direcció del Servei de Cirurgia Vascular

Josep Gràcia Martínez
Direcció del Servei d'Oftalmologia

Manuela Iglesias Sentís
Coordinació de Cirurgia Toràcica

Salvador Navarro Soto
Direcció Clínica del Centre d'Especialitats Quirúrgiques

Joan Prats López
Direcció del Servei d'Urologia

Rosa Rosell Ferrer
Direcció del Servei d'Otorinolaringologia

Josep Lluís Solas Giménez
Cap d'Infermeria d'Àrea Quirúrgica

Xavier Pelfort López
Direcció del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia