Estructura organitzativa

Presentació

L'Hospital de Sabadell dóna assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat, de forma programada i urgent a les persones en situació de malaltia aguda o d'agudització de malaltia crònica.

L'Hospital de Sabadell és un dels set centres del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT). Té, juntament amb altres quatre, gestió centralitzada dins la Corporació: UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí i Atenció a la Dependència). Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA té personalitat jurídica pròpia i el Consorci n’és el soci únic.

Missió

 • Donar una assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat de forma programada i/o urgent, a les persones en situació de malaltia aguda o agudització de malaltia crònica.
 • Considerar els aspectes relacionats amb la prevenció, el control, la rehabilitació i la reintegració del malalt sota els pricipis de priorització basats en la prevalença, la severitat i la complexitat dels seus problemes de salut.
 • Fomentant l'ús més pertinent dels dispositius existents mitjantçant la cooperació amb altres agents del sistema sanitari.

Organització de l'Hospital de Sabadell i cartera de serveis

Àrea d'Especialitats Mèdiques

 • Aparell Digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Endocrinologia i Nutrició
 • Hematologia i Hematoteràpia
 • Hospitalització Domiciliària
 • Malalties Infeccioses
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

 • Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
 • Angiologia i Cirurgia Vascular
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Cirurgia Maxil·lofacial
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • Cirurgia Plàstica (reconstruccions mamàries)
 • Cirurgia Toràcica
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant

 • Cirurgia Pediàtrica
 • Ginecologia i Obstetrícia
 • Medicina Pediàtrica

Serveis transversals

 • Atenció Primària
 • Diagnòstic per la Imatge
 • Farmàcia
 • Laboratori
 • Medicina Intensiva - Àrea de Crítics
 • Medicina Nuclear
 • Patologia
 • Medicina Física i Rehabilitació
 • Urgències