Escola del Taulí - Aula hospitalària

Presentació

Les aules hospitalàries som “com escoles dins d’un hospital”. Donem resposta al dret a rebre atenció educativa, que un infant o adolescent té, quan per motius de malaltia, requereix hospitalització i no pot assistir al seu centre escolar i depenem d’un conveni entre el centre hospitalari i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Què fem?

L’objectiu general és donar continuïtat i suport al procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants i/o joves, malalts i hospitalitzats, escolaritzats en alguna de les etapes educatives d’infantil, primària o secundària, facilitant-hi així la integració en el moment de la reincorporació al seu centre escolar d’origen.

Treballem l’àmbit escolar, hospitalari, familiar i personal de l’alumne.

Oferim un marc per poder satisfer les necessitats educatives, psicològiques, cognitives i socials pròpies dels infants i dels adolescents, creant un ambient el més semblant possible a un centre ordinari.

Volem “modificar en positiu” el record de la seva hospitalització.

Per a dur a terme els nostres objectius ens cal un treball conjunt amb:

  • Els centres educatius, Inspecció Educativa, els mestres d’Atenció Educativa Domiciliària (AED), els Serveis Educatius (EAP,CRP,...)
  • El personal de Pediatria: pediatres, especialistes, infermeres, auxiliars, treballadora social, psicòloga,...
  • Altres serveis de l’hospital: voluntariat de la Ludoteca, Comunicació, Informàtica, Atenció al Client, Gestió Ambiental,...

Valorem la importància de conèixer les aules hospitalàries en la formació dels nous mestres, i per això:

  • Som centre formador de pràctiques de diferents universitats.
  • Fem sessions d’assessorament per a alumnes universitaris de ciències de l’educació.

Qui som

  • Aurora Fernández Estruch
  • Maite Amorós Eres

(mestres del Dep. d'Ensenyament)

Horari/Calendari

Com tota escola pública, es segueix l'horari i calendari marcat pel Consell Escolar Municipal.

Sessions informatives per a estudiants i/o professionals

Formulari d'inscripció


Per a més informació:

Aula Hospitalària 'Escola del Taulí'
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc del Taulí 1, Edifici Ripoll, 3a planta
Pediatria
08208 Sabadell