Contacte

Hospital de Sabadell

Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell (Barcelona)


Centraleta de la Corporació Sanitària Parc Taulí

Nota: Si no pot marcar les diferents opcions des del seu telèfon, esperi's novament a escoltar el missatge i l'atendrà l'operadora.


Pacients hospitalitzats


Adreces electròniques i telèfons
més consultats del Parc Taulí

Temes d'informació general


Informació o canvis en la programació de visites, proves o intervencions


Sol·licitud de visita a Atenció al Viatger Parc Taulí (Centre de vacunació)


Sol·licitud de documentació de la història clínica


Per ealitzar un agraïment, reclamació o suggeriment i/o per contactar amb Treball Social


Contacte amb Comunicació i Multimèdia


Per enviar el vostre currículum


Per enviar les vostres opinions i suggeriments sobre aquest web

Altres telèfons d'interès (atenció 7x24)

Quan tingueu un dubte, consulta o problema de salut que no sigui una emergència.

 

El telèfon 112 centralitza totes les trucades d'urgència.

Els ciutadans i ciutadanes hi poden sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d'emergència.