Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

  2018 2019
Altes
Altes d'hospitalització convencional 23.238 23.394
Estada mitjana 7,11 7,23
Altes Urgències 4.359 5.242
Altes cirurgia major ambulatòria 10.141 10.840
Total altes aguts 37.738 39.288

 

  2018 2019
Consultes externes 1
Primeres visites 173.974 133.872
Visites successives 280.065 320.555
Total visites 454.039 454.427
Successives/primeres 1,60 2,38
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 89.723 97.946
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2018 2019
Sessions Hospitals de Dia 46.339 47.203
  2018 2019
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 142.923 146.443
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.347 3.410
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2018 2019
Parts 2.177 2.219

 

  2018 2019
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 18.849 20.053
Cirurgia convencional 8.025 8.118
Cirurgia major ambulatòria 3 10.824 11.935
Intervencions de cirurgia menor 3 14.873 14.382
Total intervencions quirúrgiques 33.722 34.435
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2018 2019
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals   340.802
Nombre dosis dispensades 5.821.023 5.942.779
Nombre dispensacions ambulatòries 34.692 34.980
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.690 3.634
Nombre nutricions parenterals 4.418 3.643
Nombre preparacions citotòxics 24.068 23.160
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.587 2.530

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2019

Altes

202

2018: 194

Consultes externes

2.066

2018: 2.064

Exploracions

445

2018: 408

Sessions
hospital de dia

215

2018: 211

Urgències 1

401

2018: 392

Parts

6

2018: 6

Intervencions cirurgia major

91

2018: 86

Cirurgia convencional

37

2018: 37

Cirurgia major ambulatòria 2

54

2018: 49

Intervencions cirurgia menor 2

65

2018: 68

Total intervencions

157

2018: 153

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Centre d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Jesús Luelmo Aguilar

 

Centre Quirúrgic

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport