Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

  2020 2021
Altes
Altes d'hospitalització convencional 22.064 21.896
Estada mitjana 7,49 8,04
Altes Urgències 4.884 6.994
Altes cirurgia major ambulatòria 8.510 9.056
Total altes aguts 35.458 37.896

 

  2020 2021
Consultes externes 1
Primeres visites 113.537 178.427
Visites successives 324.427 311.524
Total visites 425.061 532.868
Successives/primeres 3,74 2,99
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 71.267 107.651
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2020 2021
Sessions Hospitals de Dia 39.915 45.754
  2020 2021
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 103.444 131.028
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.226 4.055
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2020 2021
Parts 2.023 2.029

 

  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 15.805 17.371
Cirurgia convencional 6.421 7.079
Cirurgia major ambulatòria 3 9.384 10.292
Intervencions de cirurgia menor 3 11.307 16.555
Total intervencions quirúrgiques 27.112 33.926
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2020 2021
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals   1.996.914
Nombre dosis dispensades 5.476.106 6.479.489
Nombre dispensacions ambulatòries 30.782 35.538
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.541 4.350
Nombre nutricions parenterals 4.372 5.431
Nombre preparacions citotòxics 23.396 25.571
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.567 4.434

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2021

Altes

112

2020: 113

Consultes externes

2.422

2020: 1.932

Exploracions

323

2020: 298

Sessions
hospital de dia

208

2020: 181

Urgències 1

359

2020: 283

Parts

5

2020: 5

Intervencions cirurgia major

71

2019: 91

Cirurgia convencional

32

2020: 29

Cirurgia major ambulatòria 2

46

2020: 42

Intervencions cirurgia menor 2

75

2020: 51

Total intervencions

154

2020: 123

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Àrea d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Ricard Comet Monte

 

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport