L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

 202120222023
Altes
Altes d'hospitalització convencional 21.896 21.254 20.892
Estada mitjana 8,04 4,96 7,70
Altes Urgències 6.994 9.019 5.670
Altes cirurgia major ambulatòria 9.056 10.049 13.173
Total altes aguts 37.896 39.322 39.735

 

 202120222023
Consultes externes 1
Primeres visites 178.427 202.389 127.774
Visites successives 311.524 407.604 400.441
Total visites 532.868 609.993 619.485
Successives/primeres 2,99 3,01 3.13
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 112.605 96.191 92.268
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
 202120222023
Sessions Hospitals de Dia 46.031 48.814 50.260
 202120222023
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 131.028 150.547 152.595
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 4.055 4.177 3.928
1 Incloses les Urgències de Salut Mental      

 

Parts
 202120222023
Parts 2.029 1.999 1.869

 

 202120222023
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 17.371 18.490 21.070
Cirurgia convencional 7.079 7.223 7.841
Cirurgia major ambulatòria 3 10.292 11.267 13.229
Intervencions de cirurgia menor 3 16.555 18.588 22.193
Total intervencions quirúrgiques 33.926 37.078 43.263
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)      

 

Farmàcia
 20212022
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.996.914  207.0212
Nombre dosis dispensades 6.479.489 6.705.820
Nombre dispensacions ambulatòries 35.538 34.327
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 4.350 4.309
Nombre nutricions parenterals 5.431 5.288
Nombre preparacions citotòxics 25.571 26.165
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 4.434 12.175

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2023

Altes

109

2022: 109

Consultes externes

1697

2022: 2.772

Exploracions

253

2022: 323

Sessions
hospital de dia

138

2022: 221

Urgències 1

418

2022: 412

Parts

5

2022: 5

Intervencions cirurgia major

58

2022: 84

Cirurgia convencional

21

2022: 33

Cirurgia major ambulatòria 2

36

2022: 51

Intervencions cirurgia menor 2

61

2022: 84

Total intervencions

119

2022: 252

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Àrea d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Ricard Comet Monte

 

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport