L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

 20212022
Altes
Altes d'hospitalització convencional 21.896 21.254
Estada mitjana 8,04 4,96
Altes Urgències 6.994 9.019
Altes cirurgia major ambulatòria 9.056 10.049
Total altes aguts 37.896 39.322

 

 20212022
Consultes externes 1
Primeres visites 178.427 202.389
Visites successives 311.524 407.604
Total visites 532.868 609.993
Successives/primeres 2,99 3,01
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 112.605 96.191
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
 20212022
Sessions Hospitals de Dia 46.031 48.814
 20212022
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 131.028 150.547
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 4.055 4.177
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
 20212022
Parts 2.029 1.999

 

 20212022
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 17.371 18.490
Cirurgia convencional 7.079 7.223
Cirurgia major ambulatòria 3 10.292 11.267
Intervencions de cirurgia menor 3 16.555 18.588
Total intervencions quirúrgiques 33.926 37.078
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
 20212022
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.996.914  207.0212
Nombre dosis dispensades 6.479.489 6.705.820
Nombre dispensacions ambulatòries 35.538 34.327
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 4.350 4.309
Nombre nutricions parenterals 5.431 5.288
Nombre preparacions citotòxics 25.571 26.165
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 4.434 12.175

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2022

Altes

109

2021: 112

Consultes externes

2.772

2021: 2.422

Exploracions

323

2021: 323

Sessions
hospital de dia

221

2021: 208

Urgències 1

412

2021: 359

Parts

5

2021: 5

Intervencions cirurgia major

84

2021: 91

Cirurgia convencional

33

2021: 32

Cirurgia major ambulatòria 2

51

2021: 46

Intervencions cirurgia menor 2

84

2021: 75

Total intervencions

252

2021: 154

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Àrea d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Ricard Comet Monte

 

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport