Hospital de Sabadell

Què cal fer per ser visitat?

Imatge de l'entrada del Taulí amb un cartell indicatiu de diferents serveis

Què cal fer per ser visitat?

Primeres visites

Les primeres visites a l’Hospital de Sabadell han de ser sol·licitades per un facultatiu d’Atenció Primària o d’altres dispositius del mateix Hospital.

Visites de seguiment

Les visites de seguiment són notificades als pacients mitjançant sms i/o carta postal.

Per aclarir-hi possibles dubtes:

Com fer el canvi d'una visita programada?

Si heu de fer algun canvi en la visita, prova o intervenció que teniu programada, ho podeu fer a través del telèfon d'Atenció Telefònica o de correu electrònic.
 

Recomanacions per a les consultes externes

  • Actualitzi les seves dades: Comprovi que les dades personals que tenim de vostè (adreça, telèfon de contacte), són correctes, per poder posar-nos-hi en contacte.
  • Documentació:
    • Carta de citació.
    • Medicació i exploracions, en cas que en disposin.
    • DNI o passaport.
    • TSI (Targeta Sanitària Individual) del Servei Català de la Salut o la targeta sanitària de la seva assegurança.