Què cal fer per ser visitat?

Imatge de l'entrada del Taulí amb un cartell indicatiu de diferents serveis

Què cal fer per ser visitat?

Primeres visites

Les primeres visites a l’Hospital de Sabadell han de ser sol·licitades per un facultatiu d’Atenció Primària o d’altres dispositius del mateix Hospital.

Visites de seguiment

Les visites de seguiment són notificades als pacients mitjançant sms i/o carta postal.

Per aclarir-hi possibles dubtes:

Com fer el canvi d'una visita programada?

Si heu de fer algun canvi en la visita, prova o intervenció que teniu programada, ho podeu fer a través del telèfon d'Atenció Telefònica o de correu electrònic.
 

Recomanacions per a les consultes externes

  • Actualitzi les seves dades: Comprovi que les dades personals que tenim de vostè (adreça, telèfon de contacte), són correctes, per poder posar-nos-hi en contacte.
  • Documentació:
    • Carta de citació.
    • Medicació i exploracions, en cas que en disposin.
    • DNI o passaport.
    • TSI (Targeta Sanitària Individual) del Servei Català de la Salut o la targeta sanitària de la seva assegurança.