Presentació

Promovent millores assistencials i de confort, educatives i socials per als nostres pacients pediàtrics

A l’Àrea de Pediatria de l’Hospital de Sabadell treballem amb una visió basada en el model d’atenció centrada en el pacient i tenint presents, de manera integral, els aspectes biològics, psicològics, educatius, socials i de l’entorn.

Gràcies als esforços de l’administració i dels nostres professionals, som un dels principals hospitals pediàtrics de referència de Catalunya. Donem cobertura a una població de més de 75.000 infants i joves dels 11 municipis de l’àrea de referència del Parc Taulí i, per determinades especialitats, atenem nens de tot el territori.

Més enllà de la cobertura de les necessitats assistencials, volem que els nostres infants i joves es beneficiïn d’una atenció del tot integral. També volem donar resposta a algunes necessitats d’atenció que s’han posat de manifest els darrers anys, i que poden arribar a esdevenir indispensables per a la cura i el correcte desenvolupament de la població pediàtrica i les seves famílies més vulnerables.

En aquest context, el Programa d’Acció Social de Pediatria del Parc Taulí recull diferents línies d’actuació que complementen la cobertura del nostre sistema de finançament públic, amb l’objectiu de promoure millores assistencials i de confort, educatives i socials per als pacients pediàtrics de la nostra àrea de referència.

Pel millor somriure dels nostres infants i joves