Albada Centre Sociosanitari

Consultors hospitalització

  • UFISS geriàtrica (Unitat Funcional Interdisciplinar Sanitària)

    Un equip interdisciplinari de metges, infermeres i treballadors socials experts en Geriatria que donen suport a l’hospital d’aguts per millorar la presa de decisions en el retorn al domicili i/o la continuitat assistencial.