Salut Mental
i Addiccions

Aguts Salut Mental

Disposem d’una planta d’hospitalització amb 30 llits per a una població de 430.000 habitants que té com a objectiu prestar atenció integral a les descompensacions o situacions agudes, en les que hi ha un risc psicopatològic greu, que requereixen una intervenció immediata de 24 hores, amb actuacions clíniques intensives, en un termini breu de temps. Està dotada dels mitjans tècnics i estructural per assegurar un entorn segur, per la qual cosa consta de mesures especials de seguretat i és d’accés restringit.

Entre els seus programes terapèutics disposa d’un programa segur de teràpia electroconvulsivant, per als casos en què té indicació clínica.

El seu objectiu és el retorn del pacient al seu habitat familiar, social i laboral, en unes condicions de remissió clínica que permetin, si convé, el seguiment ambulatori post alta pels serveis comunitaris adients. En el cas que no s’aconsegueixi la millora funcional necessària, un cop aconseguida l’estabilització clínica, es gestiona la derivació del pacient al dispositiu assistencial adient.

La Unitat d'Aguts de Salut Mental té capacitat per atendre casos d'Urgències, Hospital de dia o Consultes Externes.