Salut Mental
i Addiccions

Subaguts Salut Mental

Disposa d’un programa de 6 llits, ubicats en la mateixa unitat d’hospitalització. El programa està adreçat a la població amb trastorns mentals amb possibilitat d’evolució crònica que va acompanyada sovint d’una problemàtica sociofamiliar. Els pacients que es tracten presenten una alta complexitat des del punt de vista clínic, amb desestabilització psicosocial important, que requereixen una atenció especialitzada en règim d’internament de durada limitada en el temps.