Salut Mental
i Addiccions

Servei de Rehabilitació Comunitària Antaviana

Es tracta d’un servei amb 40 places, destinat al desenvolupament de programes i activitats rehabilitadores i de reinserció en la comunitat en règim intensiu, adreçats a persones que pateixen un trastorn mental sever i/o addiccions. Tenen per objectiu aconseguir un nivell òptim de recuperació funcional dels pacients, que els permeti assolir la millor qualitat de vida amb el menor suport específic possible.

Són funcions d’aquests serveis la rehabilitació de les capacitats personals i habilitats socials dels pacients, per poder fer front a les activitats de la vida diària amb la màxima autonomia possible, l’atenció i suport psicosocial i psicoeducatiu a les famílies, i la coordinació amb els recursos comunitaris que puguin col·laborar en la inclusió social dels pacients atesos.