UDIAT Centre Diagnòstic

Activitat

Joan Perendreu Sans - Director del Servei de Diagnòstic per la Imatge
Arantxa Gelabert Barragán - Coordinadora de la Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista

  2020 2021
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 119.911 143.466
Ecografies 29.568 37.232
Total mamografies 20.873 29.409
Mamografies 8.144 10.026
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 12.729 19.383
Radiologia Vascular Intervencionista 2.611 10.026
Ressonància Magnètica 16.491 23.406
TAC 33.189 42.664
Informes de teleradiologia 32.317 42.252

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades