UDIAT Centre Diagnòstic

Docència i formació

La Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista ofereix formació a residents de radiologia, estudiants de medicina i residents o especialistes d'altres disciplines mèdiques. Aquesta formació en el diagnòstic i tractament de la patologia vascular i en el tractament intervencionista no vascular està obert tant als professionals de la Corporació Parc Taulí com als professionals d'altres hospitals.

Imatge intervenció de la URVI ( UDIAT)


La formació del resident de radiologia consisteix en una estada inicial de 3 mesos en la qual realitza els procediments bàsics de l'activitat assistencial, col.labora amb l'staff en els procediments complexos, participa en la presa de decisions clíniques i en la preparació de futures intervencions. La formació es complementa amb una rotació de 1,5 mesos centrada en tècniques de diagnòstic vascular no invasives (Ecografia doppler, Angio-CT i Angio-RM).

La unitat està dotada amb equips d'alta tecnologia. Actualment disposa d'un equip d'angiografia digital 3D (Siemens Axiom Artis), un ecògraf amb dedicació exclusiva a la patologia vascular (Siemens Antares), 2 equips de RM de 1.5 i 1 T (Symphony Siemens) i 2 unitats de TAC multi-detector de 16 i 4 corones ( Somaton Siemens). Tot el Servei de Diagnòstic per la Imatge treballa amb uns PACS de desenvolupament propi per al Centre d'Imatge Digital.

Imatge quiròfan URVI ( UDIAT)

El metge en formació disposa d'una completa biblioteca amb els textos bàsis i específics de l'especialitat i subscripció electrònica a les revistes de diagnòstic per la imatge i intervencionisme.
Com a complement de l'activitat assistencial , els metges en formació són convidats a participar activament en les diferents sessions clíniques en les quals participa la unitat:

 

Imatge que mostra les Sessions clíniques en les que participa la URVI (UDIAT)

 

Durant l'estada a la unitat s'anima al resident a presentar treballs científics a congressos nacionals i internacionals, així com a participar en els diferents cursos formatius i promoure o desenvolupar activitats científiques.

Actualment la nostra unitat forma part de 3 projectes d'investigació multicèntrics, 2 internacionals i un nacional:

International carotid stenting study (ICSS) en col.laboració amb els serveis de neurologia i cirurgia vascular.

Ensayo SOV301. Estudio multicéntrico, en fase III, abierto y controlado, para evaluar la eficacia y la seguridad de Omniscan (inyección de gadodiamida) a 0,1 mmol/kg en la angiografía por resonancia magnética (ARM) de las arterias renales.

Estudio multicéntrico para valorar eficacia y complicaciones del lavado peritoneal quirúrgico versus la colocación de prótesis percutaneo en el tratamiento de la neoplasia oclusiva de sigma
 

 

 

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades