Albada Centre Sociosanitari

Consultors hospitalització

  • UFISS Pal·liació (Unitat Funcional Interdisciplinar Sanitària)

    Un equip interdisciplinari de metges, infermeres i treballadors socials experts en cures pal·liatives que donen suport a l’hospital d’aguts per millorar la presa de decisions en el retorn al domicili i/o en la continuitat assistencial.