Hospital de Sabadell

Principals línies d'actuació

 

Per desenvolupar aquestes línies d’actuació,
que es van concretant en diferents projectes específics,
és essencial la complicitat i l’ajut de la societat

Millores dels espais d’atenció a la població pediàtrica

 • Adequació i decoració d’espais assistencials d’acord a les edats i necessitats de desenvolupament dels nens i adolescents atesos.
 • Adequació d’espais càlids d’acollida a la unitat familiar durant els períodes d’ingrés hospitalari.

Acompanyament i suport

Tant pels pacients com per a les famílies, davant malalties greus, majoritàriament en malalties cròniques complexes, però també en situacions agudes que trenquen l’equilibri de la unitat familiar:

 • Suport psicològic
 • Teràpia familiar
 • Musico teràpia
 • Art teràpia
 • Teràpia del joc
 • Sessions de relaxació

Accions formatives

Adreçades als professionals que atenen als pacients i les seves famílies en situacions greus i complexes, per poder fer front a l’acompanyament millorant l’empatia, augmentant la seva capacitat d’adaptació a les dificultats que es presenten i oferint eines per disminuir l’estrès del procés de la malaltia greu.

Col·laboracions assistencials

A pacients que no disposen de recursos suficients per complementar l’atenció que cobreix el Departament de Salut o el Departament de Benestar i Família:

 • Tractaments farmacològics
 • Logopèdia
 • Suport educatiu
 • Elements que afavoreixen l’adaptació al procés de malaltia.

Activitats lúdiques i educatives

 • Pallassos d’hospital
 • Taller de llana i ganxet
 • Espectacles i actuacions infantils
 • Visites de personatges coneguts

Suport de voluntaris

Que faciliten a les famílies la conciliació familiar i laboral amb la malaltia dels seus fills.

Accions solidàries

Amb països en vies de desenvolupament, tant amb accions locals como en país de origen.

Suport a la Recerca