Hospital de Sabadell

Activitat

Òscar Escuder de la Torre - Director del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 178 140
Estada mitjana 4,12 5
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 181 179
TOTAL ALTES 359 319
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 165 115
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 181 179
Cirurgia Menor 993 1.213
TOTAL INTERVENCIONS

1.339

1.507

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.565 1.549
Visites successives 3.262 2.984
TOTAL VISITES 4.827 4.533