Activitat

Òscar Escuder de la Torre - Director del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 137 166
Estada mitjana 5,31 5,14
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 154 157
TOTAL ALTES 291 323
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 119 146
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 161 153
Cirurgia Menor 1.689 1.552
TOTAL INTERVENCIONS

1.969

1.851

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.974 1.736
Visites successives 3.734 3.777
TOTAL VISITES 5.708 5.513