Presentació

La Cardiologia Pediàtrica és l’especialitat que s’encarrega de l’assistència integral al nen (des de l’etapa fetal) i adolescent amb malaltia, congènita o adquirida, del sistema cardiovascular. Les cardiopaties congènites són les anomalies majors més freqüentes al néixer, amb una incidència aproximada de 8 por 1.000 nascuts. Al voltant del 85 % dels nens afectes de cardiopatia arriba l’edat adulta. 

La Cardiologia Pediàtrica i les cardiopaties congènites suposen un autèntic repte diagnòstic i terapèutic a causa de les múltiples variants i combinacions entre elles, fet que les converteixi en patologies d’una gran singularitat.

L'objectiu de la Unitat de Cardiologia Pediàtrica del Parc Taulí és donar una resposta oportuna, eficient, proactiva i amb la sensibilitat respectiva per a cada un dels pacients i famílies afectats.

L’activitat es desenvolupa, majoritàriament, a Consulta Externa i a l’àmbit d’Obstetrícia i Neonatologia (Comitè de prenatal) i es treballa en col·laboració amb els hospitals Clínic de Barcelona, Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron on es deriven els pacients que precisen tractament quirúrgic o altament especialitzat.

Des de 2016, es col·labora en activitat assistencial (en 2018, 1 dia per setmana) i desenvolupament d’un projecte territorial amb l’Hospital de Terrassa.

Aquesta Unitat està integrada al Servei de Medicina Pediàtrica