Hospital de Sabadell

Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Activitat

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 1.312 1.157
Estada mitjana 5,42 5,42
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 43 71
TOTAL ALTES 1.355 1.228
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 213 193
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 44 75
Cirurgia Menor 1 6
TOTAL INTERVENCIONS 258 274

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.691 4.162
Visites successives 9.097 9.581
TOTAL VISITES 13.788 13.743
Sessions hospital de dia 1.116 497