Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Activitat

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.456 1.376
Estada mitjana 4,8 4,3
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 67 69
TOTAL ALTES 1.523 1.445
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 233 224
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 69 71
Cirurgia Menor 4 3
TOTAL INTERVENCIONS 306 298

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.857 5.098
Visites successives 12.615 12.615
TOTAL VISITES 18.472 17.713
Sessions hospital de dia 521 389