Hospital de Sabadell

Imatge de l'equip del Servei de Cardiologia

Activitat

Antoni Martínez Rubio - Director del Servei de Cardiologia

  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 1.158 1.456
Estada mitjana 5,41 4,8
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 70 67
TOTAL ALTES 1.228 1.523
  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 195 234
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 74 68
Cirurgia Menor 6 5
TOTAL INTERVENCIONS 275 307

 

  2020 2021
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.162 5.373
Visites successives 9.581 10.588
TOTAL VISITES 13.743 15.961
Sessions hospital de dia 497 521