Presentació

La Unitat Clínica del Dolor està formada per un equip multidisciplinar que té com a objectiu el tractament i alleujament del dolor, al marge del seu origen. Pertany al Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor.

Treballa de forma coordinada amb altres serveis del hospital, com ara Neurocirurgia, Traumatologia, Rehabilitació, Reumatologia, Psiquiatria, Oncologia...

Els tractaments poden ser farmacològics o invasius i sempre oferint-hi d'altres de forma coordinada, com ara fisioteràpia o teràpia psicològica.

Coordinador de la Unitat Clínica del Dolor

Juan M. Vázquez Ignacio