Presentació

En la Unitat de Gastroenterologia i Nutrició del Servei Medicina Pediàtrica, es tracta de manera especialitzada els problemes de l’aparell digestiu, en tota la seva extensió (gastroenterologia) i sigui quina sigui la seva causa, i també els problemes nutricionals primaris o derivats d’altres malalties agudes o cròniques. A més, i de manera molt específica, tracta també els problemes del fetge (hepatologia), que es un dels òrgans més importants i complexes del organisme.