Hospital de Sabadell

Activitat

Yolanda Canet Estévez - Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 3.041 2.627
Estada mitjana 3,01 2,54
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 883 513
Total altes 3.924 3.140
  2019 2020
Parts
Parts 2.219 2.023

 

 

  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 986 849
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 928 557
Cirurgia Menor 187 107
Total intervencions 2.101 1.513
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 5.096 3.045
Visites successives 13.334 12.544
Total visites 18.430 15.949
Sessions hospitals de dia 10 -