Hospital de Sabadell

Activitat

Yolanda Canet Estévez - Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 2.616 2.662
Estada mitjana 2,54 2,67
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 565 796
Total altes 3.181 3.458
  2020 2021
Parts
Parts 2.023 2.029

 

 

  2020 2021
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 848 865
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 609 837
Cirurgia Menor 111 187
Total intervencions 1.568 1.889
  2020 2021
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.045 3.808
Visites successives 12.544 14.012
Total visites 15.949 17.820
Sessions hospitals de dia - 25