Activitat

Yolanda Canet Estévez - Directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 2.662 2.748
Estada mitjana 2,67 2,5
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 796 917
Total altes 3.458 3.665
 20212022
Parts
Parts 2.029 1.999

 

 

 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 855 928
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 840 962
Cirurgia Menor 187 184
Total intervencions 1.882 2.074
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 4.044 4.008
Visites successives 15.234 15.725
Total visites 19.278 19.733
Sessions hospitals de dia

25

9