Activitat

 Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 195 176
Estada mitjana 16,43 14,13
Total altes 195 176
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.299 2.219
Visites successives 11.655 12.667
Total visites 13.954 14.961
Sessions hospitals de dia 4.171 4.081