Hospital de Sabadell

Activitat

 Immaculada Roig Martínez - Directora del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 181 150
Estada mitjana 16,25 13,83
Total altes 181 150
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.803 1.665
Visites successives 18.031 15.508
Total visites 19.834 17.173
Sessions hospitals de dia 3.932 3.296