Activitat

Activitat del Servei de Medicina Interna

Ricard Comet Monte - Director del Servei de Medicina Interna

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.040 1.035
Estada mitjana 11,41 11,88
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 8
Total altes 1.041 1.043
Intervencions quirúrgiques
 20212022
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 8
Cirurgia Menor 2 11
Total intervencions 3 17
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites

3.270

3.136
Visites successives 6.527 9.867
Total visites 9.797 13.003
Sessions hospitals de dia 1.118 2.458

 

Donacions

Per tal de poder promocionar la formació continuada dels nostres professionals, així com desevolupar activitats de recerca en l'àrea de les malalties autoimmunes, podeu ajudar-nos amb les vostres donacions, adreçades al compte de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de la Fundació Parc Taulí.