Hospital de Sabadell

Medicina Física i Rehabilitació

Exercicis de rehabilitació

Lligament encreuat anterior: exercicis per a abans de la intervenció

COVID-19

Càncer de mama: exercicis de rehabilitació post-limfadenectomia axil·lar

Exercicis limfoterapèutics

Davallada funcional

Hipopressius

Manteniment d'esquena

Parkinson