Presentació

La Unitat de Nefrologia Pediàtrica del Servei de Medicina Pediàtrica  l'Hospital de Sabadell està molt estretament relacionada amb la Urologia Pediàtrica i col·labora amb altres serveis de Nefrologia Pediàtrica dels hospitals de referència de la nostra àrea.
De la mateixa manera, per ser una especialitat que necessita la col·laboració fonamental de serveis centrals, com poden ser Diagnòstic per la Imatge, Laboratori i Medicina Nuclear, la relació i col·laboració amb ells és estreta i fonamental.