Hospital de Sabadell

Activitat

Josep Gràcia Martínez - Director del Servei d'Oftalmologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 2 11
Estada mitjana 4 1,64
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.358 3.473
Total Altes 3.360 3.484
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 10 13
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3.360 3.472
Cirurgia Menor 7 56
Total intervencions 3.377 3.541

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 14.873 9.986
Visites successives 28.058 27.238
Total visites 42.931 37.224