Activitat

Josep Gràcia Martínez - Director del Servei d'Oftalmologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 5 5
Estada mitjana 0,2 1,8
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.776 3.086
Total Altes 2.781 3.091
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 7 5
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 2.800 3.070
Cirurgia Menor 2.200 3.173
Total intervencions 5.007 6.248

 

 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 18.187 17.777
Visites successives 32.004 29.165
Total visites 50.191 46.942