Presentació

El nostre hospital disposa d'una Unitat d'Hematologia i oncologia Pediàtriques per tractar de manera integral els nens amb càncer, ja sigui d'òrgans sòlids o tumors de qualsevol localització, o de la sang, com les leucèmies.

Aquesta unitat requereix de la col·laboració de molts especialistes de l’hospital que ajuden a l'oncòleg a tractar la malaltia: des dels especialistes en cures intensives quan el nen està molt greu, fins a la psicòloga i la terapeuta familiar per tenir cura dels aspectes psicològics i emocionals de la malaltia.

L'hematologia, per la seva part, tracta de les altres malalties -no oncològiques- de la sang: anèmies, defectes dels hematies o de l'hemoglobina, dèficits de ferro, malalties dels altres components de la sang.

La Unitat d'Hematologia i Oncologia Pediàtriques pertany al Servei de Medicina Pediàtrica.