Hospital de Sabadell

Activitat

Rosa Rosell Ferrer - Directora del Servei d'Otorrinolaringologia

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 301 291
Estada mitjana 2,4 3,36
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 384 413
Total altes 685 704
 20212022
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 298 284
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 384 417
Cirurgia Menor 145 125
Total intervencions 827 826
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites 10.237 10.945
Visites successives 12.454 13.858
Total visites 22.691 24.803