Presentació

El Servei de Medicina Pediàtrica disposa d'una consulta de Pediatria general d'alta especialització, que atén els pacients amb patologies que, o bé no són adscribibles a una especialitat en concret, o n'abarquen més d'una i, que per altra banda, són prou complexes per poder ser ateses pel pediatra d'atenció primària.
En l'actualitat hi ha nens amb malalties complexes, poc freqüents, cròniques o que afecten més d'un aparell o sistema del cos, que necessiten un metge pediatre que prioritzi i dirigeixi l'atenció dels diferents especialistes, i que relacioni aquests amb altres àmbits de l'hospital (treball social, escola) així com amb l'atenció primària.